Get the benefits!

  • Discounted Rates (you can’t find anywhere else)
  • Preferred Room Assignments
  • Preferred Access to our Bars & Restaurants!

Nasza restauracja położona jest na poziomie “0”

Nazywa się Szeroka 12

Rezerwacja/Booking/Buchung