Hotel Rubinstein, Kraków
Check-in 03 Oct 2022
Check-out 04 Oct 2022
Hotel Rubinstein, Kraków
Tło bannera

Bezpieczni Razem

 1. Bezpieczni Razem

INSTRUKCJA

postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli gość mieszka w hotelu – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

Telefon alarmowy
667 881 188
czynny całą dobę

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZNY GOŚĆ
• przy pełnym obłożeniu obiektu dajemy możliwość zachowania bezpiecznej odległości minimum 2 metrów we wszystkich przestrzeniach hotelowych
KORZYŚCI: Goście mają do dyspozycji dużą przestrzeń - zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, co pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości minimum 2 metrów. Goście przebywający w hotelu nie są narażeni na bezpośrednie kontakty z dużą liczbą osób
"BRAMA" BEZPIECZEŃSTWA
• na teren obiektu mają wstęp wyłącznie Goście hotelowi, pracownicy i dostawcy
• podczas meldunku i na życzenie klienta może zostać wykonany pomiar temperatury (bezdotykowo) przez pracownika recepcji, który zna procedury postępowania w przypadku pogorszenia zdrowia lub przy widocznych objawach zakażenia koronawirusem mamy obowiązek kontrolować Gości w jednorazowych rękawiczkach oraz w masce ochronnej/ przyłbicy 
• Goście, dostawcy i pracownicy mają możliwość i obowiązek zdezynfekować ręce po wejściu na teren obiektu
• w Hotelu mogą przebywać tylko osoby, które przeszły kontrolę bezpieczeństwa i są gośćmi hotelu 
• przygotowaliśmy instrukcje #BEZPIECZNI RAZEM - tym samym informujemy jak należy postępować w sytuacji podwyższonego ryzyka 
KORZYŚCI: Goście mogą czuć się bezpiecznie, gdyż na terenie obiektu nie ma przypadkowych osób
Nasza polityka bezpieczeństwa #bezpiecznirazem

BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
• w hotelu wdrażamy system dezynfekcji powierzchni wspólnych, co zapewni ozonator powietrza 
• wdrażamy system dezynfekcji ciepłej wody użytkowej za pomocą jonów srebra i miedzi
• regularnie wymieniamy, czyścimy i dezynfekujemy filtry w wentylatorach i klimatyzatorach

• codziennie wentylujemy restauracje przez co najmniej 1 godzinę
• przed wejściem do restauracji znajdują się środki do dezynfekcji rąk i jednorazowe rękawiczki. Dodatkowo, każdy Gość na życzenie może być poddany badaniu temperatury (bezdotykowo)
• zrezygnowaliśmy całkowicie z bufetów
• proponujemy Gościom serwis dań bezpośrednio do stolika lub do pokoju hotelowego w formie room service
• ograniczyliśmy liczbę osób jednocześnie spożywających posiłki z zachowaniem bezpiecznych odległości stolików co 2 metry, w wyznaczonych strefach
• obsługa kelnerska została przeszkolona i dezynfekuje stoły i powierzchnie oraz nakrywa dla kolejnych Gości
• dezynfekujemy stoliki w restauracjach po każdym Gościu
• sztućce podaje kelner ze specjalnie przygotowanych podajników 
• rozszerzyliśmy ofertę Room Service dając Gościom większą możliwość zamawiania różnorodnych dań bezpośrednio do pokoi
• wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami HACCP oraz Sanepid-u przez personel przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny

BEZPIECZNE WNĘTRZA
• hotel wyposażony jest w przestronny taras na świeżym powietrzu, do dyspozycji Gości oraz dwa ogródki
• oferta przekąsek i napoi ciepłych kawa/herbata jest  realizowana w oparciu o naczynia wyparzone
• kelnerzy są wyposażeni w maski ochronne oraz jednorazowe rękawiczki
• dezynfekujemy stoliki po każdym Gościu
• zachęcamy Gości do płatności kartą płatniczą
• rachunki podajemy w zdezynfekowanym po każdym użyciuetui wielokrotnego użytku
 
 PRZESTRZENIE KONFERENCYJNE
• regularnie wietrzymy wszystkie sale konferencyjne
• przed salami umieszczone są środki do dezynfekcji rąk
• po zakończonym spotkaniu sale są wietrzone oraz ozonowane, a sprzęt - taki jak rzutnik, laptop, włączniki, sterowniki, klamki - dezynfekowane
• krzesła konferencyjne ustawiane są w bezpiecznych odległościach z zachowaniem 1,5 metra odległości
 
SPA - Sauna
• w saunach Goście zobligowani są do siedzenia na ręczniczku
• sauny są ozonowane w przerwach nocnych
• Goście są zobligowani do umycia ciała mydłem przed skorzystaniem z sauny
 Nasza polityka bezpieczeństwa #bezpiecznirazem

PRZESTRZENIE HOTELOWE
• zakupiliśmy nowoczesny sprzęt do rozpylania środków dezynfekujących w przestrzeniach ogólnych i nie rzadziej niż co sześć godzin dezynfekujemy lobby, restauracje, punkty gastronomiczne,  
• w hotelowych łazienkach i przestrzeniach ogólnych umieszczone są mydła antybakteryjne i płyny do dezynfekcji rąk oraz instrukcje jak poprawnie myć dłonie

• przynajmniej nie rzadziej niż co dwie godziny dezynfekujemy klamki, poręcze na klatkach schodowych i przyciski w windach
• wszystkie windy są codziennie dezynfekowane
• przestrzenie hotelowe są czyszczone przez personel wyposażony w jednorazowe rękawiczki i maski ochronne, które są regularnie wymieniane
• ograniczamy liczbę osób przebywających jednocześnie w powierzchniach wspólnych
• w hotelu zostały ustawione kosze na śmieci otwierane bezdotykowo
KORZYŚCI: minimalizujemy ryzyko, aby każdy z Gości czuł się bezpiecznie
Nasza polityka bezpieczeństwa #bezpiecznirazem

 

PROCEDURY

Procedura zapobiegawcza I: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika 

 • Obowiązek zapoznania personelu hotelu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID-19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 • Pracownicy i obsługa hotelu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 • Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

                                          

 

 

 

 

Procedura zapobiegawcza II:  postępowanie w przypadku podejrzenia u Gościa  zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli gość mieszka w hotelu – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

Telefon alarmowy
667 881 188
czynny całą dobę

 

 

 

 

ZALECENIA

Bezpieczny pracownik

 1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).

Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie hotelu stosownie do możliwości.

 1. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 1,5m. Wyposażenie obsługi hotelu w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.
 2. Zalecenia dla pracowników:
  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. 
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5m).
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 3. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 4. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
  • wprowadzenie różnych godzin przerw,
  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 5. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych .
 6. Obowiązek stosowania przez dostawców hotelu środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 7. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.
 8. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

 

 1.  

Bezpieczny hotel

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do hotelu i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów  mogących jednocześnie przebywać  w danej części obiektu.
 2. Umieszczenie na terenie hotelu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
 3. Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.
 4. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 5. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 1,5m).
 6. Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.
 7. Ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości  w hotelu – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby.
 8. Wyłączenie z użytkowania pomieszczeń takich jak: wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz innych, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi. Umożliwienie korzystania z ww. przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.
 9. Możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 m odległości osoby od osoby.)
 10. Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu osób tam niezakwaterowanych.
 11. Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co 2 godziny, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 12. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
 13. Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.
 14. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątnięcie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia - dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii.
 15. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii.
 16. Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.
 17. Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
 18. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń hotelu bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 19. Funkcjonowanie restauracji  i barów hotelowych w reżimie sanitarnym (z uwzględnieniem zalecenia organizowania posiłków w formie bufetu). Możliwość serwowania posiłków tylko dla gości hotelu w przestrzeni restauracji pod warunkiem zachowania minimum 1,5 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.
 20. Dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom po każdym użyciu.
 21. W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 hotel ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu (np. dostarczanie bagaży do pokoi, sprzątanie pokoi gości odbywa się tylko na jego życzenie itp.)
 22. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 23. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 24. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Bezpieczna restauracja / bar/ ogródek/ taras

Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

 

 1. Codziennie wietrzymy i wentylujemy restaurację  i bar hotelowy.
 2. Przed wejściem do restauracji znajdują się środki do dezynfekcji rąk i jednorazowe rękawiczki.
 3. Dodatkowo, na życzenie każdy Gość może poddać się badaniu temperatury (bezdotykowo).
 4. Zrezygnowaliśmy całkowicie z bufetów.
 5. Proponujemy Gościom serwis dań bezpośrednio do stolika.
 6. Ograniczyliśmy liczbę osób jednocześnie spożywających posiłki z zachowaniem bezpiecznych odległości stolików co 1,5 metra, w wyznaczonych strefach.
 7. Restauracja wyposażona jest w dwa  przestronne ogródki na świeżym powietrzu oraz taras na % piętrze,  do dyspozycji Gości.
 8. Obsługa kelnerska została przeszkolona jak zachować największe standardy bezpieczeństwa i higieny:  zbieramy zastawę i dezynfekujemy stoły i powierzchnie oraz nakrywamy dla kolejnych Gości, obsługa kelnerska pracuje w rękawiczkach, maseczkach lub przyłbicach.
 9. Goście informowani są o czasie oczekiwania na kelnera, który wskazuje odpowiedni stolik.
 10. Dezynfekujemy stoliki w restauracji i ogródkach po każdym Gościu.
 11. Podczas śniadań stosujemy jednorazowe podkładki na stoliki wymieniane po każdym Gościu.
 12. Sztućce znajdują się tylko na specjalnie przygotowanych stolikach, myjemy i dezynfekujemy tace po każdym użyciu.
 13. Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami HACCP oraz Sanepid-u przez personel przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny.
 14. Kucharze pracują w rękawiczkach i przyłbicach.

 

#Bezpieczni Razem bo Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

sygnet
See on map

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by AMICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. BOCIANA 22A, 31-231, KRAKÓW . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved